Om deze website te bezoeken moet je ouder zijn dan 18 jaar.

Ja ik ben ouder dan 18 jaar.

Hebben de Gentse sekswerkers van ’t Glazen Straatje een statuut?

Ja. Wij hebben een arbeidscontract en werken zogezegd als diensters in een horecazaak. Het voordeel is dat wij hierdoor, zoals elke arbeider, van een zekere bescherming genieten, zoals een arbeidsongevallenverzekering bijvoorbeeld.

Dit systeem, opgelegd door de plaatselijke overheid, heeft echter ook nadelen. Elke werknemer-werkgever relatie impliceert immers een gezagsverhouding. Strikt genomen zou je kunnen stellen dat een kamerverhuurder ons in de hoedanigheid van werkgever zou kunnen verplichten om seks te hebben met deze of gene klant. Wat natuurlijk immoreel en ongepast is. De Conventie van New-York stelt immers dat een prostituee op elk moment zelfstandig moet kunnen beslissen over haar doen en laten. Zij is ten allen tijde baas over haar eigen lichaam. Zo hoort het ook. Voor alle duidelijkheid: in praktijk leggen onze kamerverhuurders ons helemaal niets op, behalve dan enkele interne huisregels omtrent onderhoud en netheid. Wij hebben doorgaans een zeer goede band met kamerverhuurders. Alles gebeurt met wederzijds respect.

Realiteit en praktijk liggen dus een flink eind uit elkaar. Wij dienen helemaal geen drankjes op. Wij seksen met onze klanten. Wij zijn prostituees. Wij huren een kamer met vitrine voor een etmaal. We betalen hiervoor een vast bedrag aan de kamerverhuurders. Voor de rest zijn wij onze eigen baas. De gelden die we verdienen met onze prestaties, zijn voor ons.

Is prostitutie legaal in België?

Prostitutie is legaal in ons land. Zowel prostitué als klant zijn niet strafbaar, zolang beiden meerderjarig zijn. En uiteraard zolang alles uit vrije wil gebeurt.

De organisatie van prostitutie is daarentegen volgens de letter van de wet niet legaal. Maar in België geldt een gedoogbeleid. De Stad Gent gaat zelfs iets verder en organiseerde de prostitutie in en rond ’t Glazen Straatje middels een politieverordening en een stedenbouwkundige verordening. Een goede zaak, want zo is voor alle partijen duidelijk wat kan en wat niet. Sekswerkers en kamerverhuurders worden trouwens op zeer regelmatige basis gecontroleerd op de naleving van beide verordeningen.

Werken de hostessen van ’t Glazen Straatje in opdracht van een pooier?

Pooiers zijn de parasieten van de sekswerkers. Ze eisen hun geld op, in ruil voor een zogezegde ‘bescherming’. Vroeger waren pooiers gemeengoed. Ook in Gent. Die tijden zijn gelukkig voorbij. De pooiers zijn zo goed als uitgeroeid. Dat is voor het grootste stuk te danken aan de jarenlange doorgedreven inspanningen van de Politie Gent. Ook kamerverhuurders kijken hier nauwlettend op toe. Bij de minste twijfel wordt de politie ingelicht. Pooiers zijn criminelen.

Wie is Pamela nu eigenlijk?

Pamela.Gent is in de eerste plaats jouw sexy gids door 't Glazen Straatje.

Maar... Pamela is tegelijk ook de Gentse vereniging van sekswerkers (FV). Ze werd genoemd naar haar oprichtster, Pamela, die jarenlang in de galerij in de Pieter Vanderdoncktdoorgang werkzaam was. En hoewel Pamela al enkele jaartjes van haar welverdiend pensioen geniet, is zij nog steeds een gedreven bestuurslid die bekommerd is om het welzijn van àlle Gentse sekswerkers. 

Hoe groot is de kans dat ik een soa oploop?

Wij gaan voor safe sex. Neuken gebeurt dus altijd met condoom. Geen uitzonderingen. Het condoom geldt nog steeds als een van de meest efficiënte middelen tegen soa's (= seksueel overdraagbare aandoeningen). De kans op een soa is dus zeer klein. Wie echter op een of andere manier onveilig vrijt, speelt met vuur. En zoals ons oma altijd zei: “Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten”. Met andere woorden: neem geen risico’s, ga voor veilige seks. Altijd, overal, met iedereen.

Is de prostitutiewereld een crimineel milieu?

Het is lange tijd een duistere branche geweest, vooral omdat kamerverhuurders in de grijze zone opereerden. Doch, dankzij de almaar strenger wordende reglementering treden kamerverhuurders stilaan uit de schaduw. En dat is een goede zaak. Tegenwoordig moet elke Gentse kamerverhuurder een bewijs van goed gedrag en zeden en een moraliteitsattest kunnen voorleggen. Verplicht. Zo vallen de louche types er automatisch tussenuit. We kunnen dus wel stellen dat de branche in elk geval vandaag om zn’ minst véél cleaner is dan vroeger het geval was.

Zal de Gentse rosse buurt ooit verhuizen?

Wij hopen alvast van niet, en dit om diverse redenen. We sommen er enkele op:

• Omdat je de overlast-problemen beter aanpakt... in de plaats van ze te verhuizen.

• Omdat de overlast eigenlijk best wel meevalt, zeker sedert 2016, na de komst van politiecamera’s.

• Omdat het Glazen Straatje nu eenmaal tot het patrimonium van Gent behoort.

• Omdat de macht van het geld en de vastgoedspeculatie niet àltijd moet winnen.

• Omdat de overgrote meerderheid der Gentenaars pro Glazen Straatje is.

• Omdat sekswerkers en raamexploitanten daadwerkelijk bereid zijn om mee te werken aan oplossingen.

• Omdat prostitutie zijn maatschappelijk nut heeft en nu eenmaal in het sociale weefsel verweven zit.

• Omdat een verhuis een stap achteruit is op vlak van veiligheid.

• Omdat sekswerkers geen paria’s zijn, maar mensen van vlees en bloed, met een ‘apart’ beroep.

• Omdat Gent staat voor verdraagzaamheid, of zoals het op diens website zegt: “Een tolerante samenleving”.

• Omdat het Glazen Straatje een straatje van plezier is, geen groezelige steeg vol criminaliteit.

• Omdat de Gentse prostitutiebuurt ook administratief vlotjes draait: iedereen kent zijn taken en plichten.

Wat is die geschiktheidsverklaring waar in ’t Glazen Straatje zoveel om te doen was?

In 2015 kregen kamerverhuurders een hele rits ingrijpende en minder ingrijpende verplichtingen opgelegd. Een losse greep uit het rijke aanbod:

- Verplichte minimum-oppervlakte’s, zowel voor vitrine, werkkamer als bar,

- Sanitair: wastafel met koud en warm water, douche of bad,

- Een alarmknop in elke werkkamer,

- Tal van veiligheids-, toegankelijkheids- en onderhoudsvoorwaarden,

- Enzovoort.

Daarnaast moest elke uitbating een reeks documenten voorleggen: een moraliteitsattest en een bewijs van goed gedrag en zeden van elke zaakvoeder, diverse verzekeringspolissen (BA, brand, arbeidsongevallen, OA), aangifteformulieren FAVV, Sabam, Billijke Vergoeding, noem maar op. Ondertussen voldoen kamerverhuurders aan de opgelegde regels, dit vaak na flinke investeringen. De geschiktheidsverklaringen werden pas na grondige controle (door politie, brandweer en dienst stedenbouw) uitgereikt.

Wij, sekswerkers en kamerverhuurders, staan volledig achter de “politieverordening betreffende de raamprostitutie en het bekomen van een geschikheidsverklaring bij uitbating van prostitutiepanden” én achter de “stedenbouwkundige verordening raamprostitutie”. Deze heeft immers een algemene kwaliteitsverbetering van alle bordelen bewerkstelligd. En, eerlijk gezegd: in sommige gevallen was een grondige renovatie geen overbodige luxe. Naast de stedenbouwkundige verordening en de politieverordening, kregen kamerverhuurders tevens een meldingsplicht opgelegd omtrent de sekswerkers die actief zijn in hun zaak. Vooraleer een sekswerker aan de slag kan, moet elke raamexploitant een mail sturen naar de Politie Gent. Daarin moeten volgende zaken verplicht vermeld worden: naam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, werkelijke verblijfplaats en de datum waarop de sekswerker van start gaat in de zaak. In bijlage moet dan het aangiftebewijs steken, alsook een kopie van de identiteitskaart. U merkt het: het beroep van kamerverhuurder bestaat voor het overgrote deel uit administratie.

Zorgt de rosse buurt voor overlast bij omwonenden?

We zouden liever hebben van niet, maar helaas: af en toe wel, ja. Al is de overlast sedert 2015 wel drastisch verminderd. Hoe dan ook: we vragen aan al onze bezoekers:

- laat aub geen zwerfvuil achter.

- maak geen onnodig lawaai.

- parkeer uw wagen, doe niet aan carrouselrijden.

- plas in de daartoe bestemde urinoirs.

- weet ook dat drugs niet getolereerd worden. Elk gebruik, bezit of handel wordt gesignaleerd.

Kortom: gedraag u. En wees een gentlemen met de hostessen. Wie galant met ons omgaat, zal het zeker niet beklagen… integendeel.

Dank bij voorbaat.

Wat is 't Glazen Straatje nu precies?

't Glazen Straatje is de naam die de volksmond heeft gegeven aan de Gentse rosse buurt. Vanwege de vele glazen vitrine's, natuurlijk. De Gentse rosse buurt bestaat uit 3 straten.

Vooreerst is er de "Hete U". Met name de Pieter Vanderdoncktdoorgang (met galerij) en daarop aansluitend de Schepenenvijverstraat. Op een grondplan vormen deze twee straten een "U", vandaar de term "Hete U".

En dan is er nog de Belgradostraat: startend vanop de hoek met de Brabantdam (aan de Clupido Club) en eind tot tegen de Keizer Karelstraat.